Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

Iamsweetnothing
15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
Reposted frombloodybeast bloodybeast viainnocencja innocencja
Iamsweetnothing
Iamsweetnothing
6247 e177
Reposted fromhestjapa hestjapa viaodulekkocurek odulekkocurek
Iamsweetnothing
7150 eb08
Iamsweetnothing

May 23 2015

Iamsweetnothing
  

May 22 2015

Iamsweetnothing
Iamsweetnothing
9154 a0f3 500

May 21 2015

Iamsweetnothing
Iamsweetnothing
3832 636e
Iamsweetnothing
Iamsweetnothing
6706 be25
Iamsweetnothing
Dziwka to zawód.  Kurwa to charakter.
— Na krawędzi 2
Iamsweetnothing
8644 3f1e

(...) A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęciach innego człowieka.
Iamsweetnothing
Iamsweetnothing
Iamsweetnothing
omg this is the cutes thing I've ever seen.
Reposted fromlanni lanni viavioloncelliste violoncelliste
Iamsweetnothing
2753 a24d
2106 8b84
Reposted frompussyporn pussyporn viavioloncelliste violoncelliste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl